Liczba odwiedzin strony: 12813 Osób na stronie: 19
 

Aestimo. Kancelaria rzeczoznawcy
majątkowego. Stelmach B.

 
 
Aestimo. Kancelaria rzeczoznawcy
majątkowego. Stelmach B.
 
Broniewskiego 25
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 12 poz. 111 - Substancje chemiczne występujące w produkcji lub obrocie, podlegające zgłoszeniu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   rodzaj substancji istniejących...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 150 - Określenie ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)...